در مطلب پیش رو توضیح مختصری درباره نحوه استاندارد اجرای سینی کابل توضیح داده شده است.

استاندارد اجرای سینی کابل

برای نصب و اجرای استاندارد سینی کابل باید از اتصالات آن استفاده شود. اتصالات سینی کابل همچون سینی کابل برای هر محیط و شرایط هوایی متفاوت است و طبق قوانین استاندارد ساخته شده است.

انصالات لازم برای نصب:

پایه نگهدارنده و یا ساپورت دیواری

پیچ و واشر و مهره

تبدیل یک راه به چند راه

و زانویی برای تغییر زاویه

مراحل نصب:

ابتدا از پایه هایی نگهدارنده سینی کابل با استفاده از رول پلاک استفاده می شود؛ سینی کابل بر روی پایه های نگهدارنده فیکس و نصب می شود.

در امتداد مسیر سینی کابل و در محل خم ها  با توجه به نیاز و شرایط نصب می توان از اتصالات سینی کابل همچون زانویی سینی کابل، سه راهی سینی کابل و یا چهار راهی سینی کابل استفاده کرد . در صورت چند شاخه بودن کابل ها می توان  سینی کابل را مانند داکت ها زاویه سازی کرد.

نکات مهم نصب و اجرای استاندارد:

بهتر است که کابل فشار قوی و ضعیف با هم در یک مسیر کشیده شوند؛ به گونه ای که کابل فشار ضعیف روی فشار قوی قرار گیرد.

کابل های متفاوت برای کاربردهای متفاوت را نیاید در یک سینی کابل قرار داد.

مسیر سینی کابل باید کاملا بسته باشد.

اگر در موقع کابل کشی درجه ی هوا +5 درجه ویا کمتر باشد، باید ابتدا کابل را در یک محیط گرم قرار داد و بعد نصب شود که بدلیل گرما ترک بر ندارد.

سینی کابل برای نصب در محل نصب متفاوت همچون سقف، دیوار یا زمین ساپورت و پایه نگهدارنده متفاوتی دارد و باید از ساپورت مناسب استفاده کرد.

برای نصب سینی کابل روی سقف و استفاده از ساپورت سقفی باید ابتدا کیفیت سقف را تست کنید؛ کیفیت سقف باید مناسب و عالی باشد.

فاصله استاندارد بین پایه های نگهدارنده 1 متر می باشد. کمترین فاصله میان پایه های نگهدارنده 40 سانتی متر بوده و بیشترین آن 1.5 متر می باشد. این اندازه به سایز سینی کابل، تعداد کابل ها و وزن کابل ها بستگی دارد.