سینی کابل سبدی همانطور که از نامش پیداست مانند یک سبد بزرگ پر از سیم می باشد ونام دیگر و تجاری آن سینی مش می باشد . در سالهای اخیر جایگزین سینی کابل شده است و در صنایع و الکترونیک کاربرد دارد.

این محصول با نام های دیگر سبد سینی گالوانیزه، سبد سینی استیل و مش کابل شناخته می شود.

ساختار سینی کابل سبدی

این محصول از جنس استیل ساخته شده و متناسب با کاربرد در شرایط متفاوت محیطی پوشش ها و عایق های متفاوتی دارد؛ و قابلیت نصب در همه جا از جمله دیوار، سقف زیر کفپوش ها و .. را دارد.

ساختار این محصول به گونه ای است که هوا به راحتی در آن جریان دارد و بدلیل خنک نگه داشتن سیم ها، از بوجود آمدن اختلالات گرمایی و خطرات ناشی از آن جلوگیری می کند.

سیستم این محصول  راه حل مطمئن تر و امنی نسبت به سینی کابل بوده و برای نصب تعداد زیاد کابل برق و فشار قوی مناسب می باشد.

 

انواع سینی مش

سینی مش مفتول گالوانیزه گرم و سرد

سینی مش رنگ شده

سینی مش مفتول گالوانیزه گرم با پوشش رنگ

کاربرد سینی مش:

از سینی مش جهت کابل کشی و سیم کشی  در  ساختمان ها، کارخانه ها (صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی، فلزی و …) ، معادن، صنایع ریلی و خطوط مترو و هر جایی که برای انتقال جریان برق به سیم و کابل نیاز باشد، استفاده می شود. این محصول نوعی دیگر از سینی کابل می باشد.

معیارهای انتخاب سینی کابل مش:

عرض سینی کابل

ارتفاع دیواره

قطر مفتولی که سینی مش از آن ساخته می شود

جنس مفتول

نوع پوشش سینی کابل

طول سینی کابل

جدول ابعاد سینی کابل سبدی

عرض ارتفاع 35mm 60mm 100 mm
60mm MM 35-60 MM 60-60 MM 100-60
100 mm MM 35-100 MM 60-100 MM 100-100
150 mm MM 35-150 MM 60-150 MM 100-150
200 mm MM 35-200 MM 60-200 MM 100-200
300 mm MM 35-300 MM 60-300 MM 100-300
400 mm MM 35-400 MM 60-400 MM 100-400
500 mm MM 35-500 MM 60-500 MM 100-500