نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 27

براکت یونیورسال کوچک

مناسب برای نصب و راه اندازی در برق و ارتباطات ساختمان های عمومی ، زیر ساخت ها و کار های عمرانی ،  تاسیسات صنعتی  ، تونل ها ، پارکینگ های اتومبیل ، مراکز تجاری ، ریل های قطار ، نیروی دریایی صنعتی ، پتروشیمی ، نساجی ، شیمیایی و مواد غذایی ، تاسیسات داخلی و … بر روی سینی های مش .

براکت یونیورسال بزرگ

مناسب برای نصب و راه اندازی در برق و ارتباطات ساختمان های عمومی ، زیر ساخت ها و کار های عمرانی ،  تاسیسات صنعتی  ، تونل ها ، پارکینگ های اتومبیل ، مراکز تجاری ، ریل های قطار ، نیروی دریایی صنعتی ، پتروشیمی ، نساجی ، شیمیایی و مواد غذایی ، تاسیسات داخلی و … بر روی سینی های مش .

براکت بازویی مقاومت سنگین

مناسب برای نصب و راه اندازی در برق و ارتباطات ساختمان های عمومی ، زیر ساخت ها و کار های عمرانی ،  تاسیسات صنعتی  ، تونل ها ، پارکینگ های اتومبیل ، مراکز تجاری ، ریل های قطار ، نیروی دریایی صنعتی ، پتروشیمی ، نساجی ، شیمیایی و مواد غذایی ، تاسیسات داخلی و … بر روی سینی های مش .

براکت بازویی مقاومت متوسط

مناسب برای نصب و راه اندازی در برق و ارتباطات ساختمان های عمومی ، زیر ساخت ها و کار های عمرانی ،  تاسیسات صنعتی  ، تونل ها ، پارکینگ های اتومبیل ، مراکز تجاری ، ریل های قطار ، نیروی دریایی صنعتی ، پتروشیمی ، نساجی ، شیمیایی و مواد غذایی ، تاسیسات داخلی و … بر روی سینی های مش .

براکت فاصله دهنده کلیکی کوتاه

کاربرد های عملیاتی : مناسب برای نصب و راه اندازی در برق و ارتباطات ساختمان های عمومی ، زیر ساخت ها و کار های عمرانی ، تونل ها ، پارکینگ اتومبیل ، مراکز تجاری ، زیر ساخت های بزرگ مانند : فرودگاه ها ، مترو  و …  ، تاسیسات صنعتی ، پتروشیمی ، نساجی ، مواد غذایی و شیمیایی ، تاسیسات داخلی و … بر روی سینی های مش .