نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 27

رابط سینی کابل چیست؟

cable tray connector یکی دیگر از تجهیزات و وسایل جانبی سینی کابل و نردبان کابل ها می باشد. از آن کابل جهت اتصال سینی کابل های گالوانیزه در مسیر طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. رابط سینی کابل به صورت ساده و مشبک و توری تولید و عرضه می شود.

جنس رابط سینی کابل از چیست؟

جنس این گونه اتصالات مانند خود سینی و نردبان کابل عمدتا از جنس فولاد گالوانیزه می باشد. دلیل دیگر استفاده از ورق گالوانیزه برای ساخت این گونه اتصالات به منظور جلوگیری از زنگ زدگی بیرونی و داخلی این گونه قطعات می باشد.

در ابعاد و اندازه های گوناگونی استفاده می شود و به صورت افقی و عمودی میز تولید می شود. از مهمترین کاربرد های آن این است که از خط اصلی کابل کشی موجود در سینی و نردبان کابل برای انشعابات فرعی استفاده می شود

ضخامت

1.5 میلیمیتر
1.25 میلیمتر
2میلیمتر
2.5 میلیمتر

ارتفاع

3 سانتیمتر
4 سانتیمتر
5 سانتیمتر
6 سانتیمتر

انواع

کابل کامل
کابل بغل بند
افقی
عمودی
برای اتصال دادن سینی کابل ها و نردبان کابل ها بصورت مستقیم و بدون زاویه از رابط استفاده می شود.

در واقع رابط ها نوعی جوینت و مفصل هستند که در قسمت ابتدا و انتهای شاخه های اصلی برای اتصال دادن مستقیم به یکدیگر استفاده می شوند.

 

سینی کابل نوین